TEATR GRECKI

Teatr Antycznej Grecji

Teatr grecki wywodzi się z tradycyjnych obrzdów religijnych, zwłaszcza związanych z obchodami ku czci Dionizosa.
Widowiska te musiały być łatwo dostępne dla ludności, dlatego pierwsze sztuki wystawiano na wytyczonym u stóp wzgórza placu zwanym orchestra a na jego środku ustawiano ołtarz (thymele), a cały teren gry i obserwacji ,pomieszczenia dla aktorów i drogi dla widzów były zorganizowane wokół niego.

Budowa

schemat budowy teatru greckiego

Początkowo orchestra miała kształt zbliżony do prostokąta, koła albo elipsy, ostatecznie przyjął się kształt koła. Na placu (orchestrze) występował chór i odbywały się popisy taneczne, widzowie zasiadali na zboczu góry, początkowo bezpośrednio na ziemi, później na drewnianych ławkach. Tak powstała widownia w kształcie dużego (większego od półkola) wycinka koła, czyli kamienny amfiteatralny theatron.
Poza orchestrą , ale blisko niej, znajduje się skene reprezentująca oddaloną świątynię. Ostatecznie skene miała wąski proskenion.

Skene wywodzi się z imitacji świątyni Dionizosa, najpierw była drewniana ,a później stała się kamienna i od tego momentu jest integralna częścią przestrzeni teatralnej.
Zawsze jednak skene zawierała tajemnicę, ukrywała zdarzenia o których się nie mówiło, sceny krwawe. Do wnętrza budynku teatralnego wstęp mieli tylko wybrani: aktorzy i bogowie (pojawiali się na dachu skene lub byli z niego opuszczani ).


Usunąć iluzję, to znaczy zepsuć cały teatr. Erazm z Rotterdamu
Kontakt